เครื่องจักร/อุปกรณ์ปั๊มโลหะอัตโนมัติ
Automatic Machines/Equipment for press process
...FEEDER...UNCOILER & LELELLER...PRESS & ACCESSORIES...PROGRESSIVE DIE...

 

   


78/105-106  หมู่บ้านอมรชัย 4 ถนน พระราม 2 เขตบางขุนเทียน กทม.10150
78/105-106 Amornchai Village 4, Rama II Road.Bangkhuntien. Bangkok 10150
TEL.081-9363118, 064-9795988, ID Line : 0649795988 Email:intertradeworld@gmail.com