เครื่องจักร/อุปกรณ์ปั๊มโลหะอัตโนมัติ
Automatic Machines/Equipment for press process
...FEEDER...UNCOILER & LELELLER...PRESS & ACCESSORIES...PROGRESSIVE DIE...

 

   


78/105-106  หมู่บ้านอมรชัย 4 ถนน พระราม 2 เขตบางขุนเทียน กทม.10150
78/105-106 Amornchai Village 4, Rama II Road.Bangkhuntien. Bangkok 10150
TEL.02-451-6591-2, 02-451-7162-3, 02-451-7169 FAX.02-451-6604 Email:intertradeworld@gmail.com